Podrška za likvidnost privrednih društva koju daje Republika Srbija – Covid-19

Vlada Republike Srbija na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za likvidnost, kako bi ublažila posledice privrede u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom Covid-19.

Program obuhvata:

 • Krediti za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava

Program je namenjen:

 • Preduzetnicima, zadrugama i privrednim društvima (mikro, mala, srednja) koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju uslužnu, proizvodnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Zahtev se podnosi: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Uslovi kredita:

 • rok otplate na 36 mesečnih rata koji uključuje grejs periodom od 12 meseci;
 • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;

Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;

Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

 • za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
 • za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
 • za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
 • Uslovi:
 • Otplata kredita vrši su u mesečnim anuitetima,
 • U grejs periodu kamata se  obračunava i pripisuje glavnom dugu,
 • Osnovni uslov za realizaciju  kredita je da privredni subjekat u periodu od 15.03.2020. godine, pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava ne smanjuje broj zaposlenih više od 10% , ne računajući zaposlene u privrednom subjektu koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.3.2020.godine a koji završava u ovom periodu. 
 • Instrumenti obezbeđenja:
 • Menica i menično ovlašćenje jemca i/ili,
 • Hipoteka  na nepokretnostima čija je vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili,
 • Zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili,
 • Menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika, obavezno se dostavlja uz neko od navedenih obezbeđenja;
 • Garancija banke, ručna zaloga i hipoteka mogu biti obezbeđenje za sve iznose kredita,
 • Jemstvo bonitetnog privrednog subjekta (osim povezanih lica) može biti obezbeđenjeza sve iznose kredita do 25.000.000 dinara.

Sve detalje možete naći na web stranici Privredne komore Srbije.

Potreban vam je poreski konsultant?

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.