Nove mere Vlade o pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima

 

Usvojene su nove mere podrške privredi

Mere podrške privredi su donete Zaključkom Vlade 05 broј 401-6052/2020 dana 30.07.2020. godine i objavljenje su u („Sl. glasniku RS“, br. 104/2020 dana 31.07.2020. godine) za razliku od prošlih mera koje su donete Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima”. Ako ste se pitali kako do ovih davanja, u ovom tekstu ćete sve saznati.

Samo da napomenem, ovde sam se bazirala na sve pravne subjekte, osim velikih, koji su u zaključku definisani kao posebna kategorija.

Kao i prošli put pomoć privredi se ogleda kroz dve vrste mera:

1) direktna davanja-bespovratna uplata novčanih sredstava

2) fiskalne pogodnosti (odlaganje dospelih određenih javnih prihoda)

Kategorije privrednih subjekata prema zaključku koji imaju pravo na nove mere su:

  • 1. privredni subjekti koji su dobili novčana davanja prema “Uredbi”;
  • 2. velika pravna lica;
  • 3. privredni subjekti koji su imali prava da koriste pogodnosti iz “Uredbe” ali nisu želeli;
  • 4. subjekti koji su osnovani i registrovani u periodu od 15.marta do 20.jula 2020. godine.

Direktna davanja subjektima koji su dobili novčana davanja prema Uredbi

Kod ovih subjekata ne postoji nikakva obaveza podnošenja novih prijava ili zahteva, već će uplate ići po automatizmu.

Šta ovo znači?

Svi koji su dobili već direktna novčana davanja u julu, oni će novu pomoć dobiti po automatizmu na svoj covid račun. Prva isplata biće u avgustu a druga u septembru 2020. godine.

Iznose koje možete da očekujete u naredna dva meseca su u visini 60% direktnih davanja koja ste dobili u julu 2020. godine.

Direktna davanja biće na vašem računu bez obzira da li želite da ih koristite ili ne.

Šta u slučaju kada pravni subjekt ne želi novčana sredstva, tada ćete novac ostaviti na računu do momenta gašenja ili izvršite povraćaj sredstava na račun trezora.

Davanja nisu vezana za broj zaposlenih kod privrednog subjekta niti se vezuje za poreske prijave za jul i avgust, jer se smatra pomoć privrednom subjektu, a zaposlenom ćete isplatiti zaradu prema ugovoru o radu ili zakonom.

Na primer: Ko radi pola radnog vremena, zarada mu je manja od ovih davanja, njemu će biti isplaćeno prema ugovoru o radu, a višak novčanih sredstava iskoristite za isplatu zarade ili naknade zarade drugim radnicima. Takođe možete iznos od 18.220,20 dinara da isplatite svom zaposlenom kao dodatak na zaradu, i da obračunate porez i doprinose.

Subjekti koji nisu želeli da koristile pravo na direktna davanja u julu, a imali su to pravo u skladu sa Uredbom

Ovi subjekti sada, imaju pravo na direktna davanja za dva meseca ( avgust i septembar) u iznosu od 120% minimalne zarade za mart 2020. godine u iznosu od 36.440,45 dinara po zaposlenom, pod uslovom da podnesu PPP-PD za avgust do 15.septembra 2020. godine gde će u polju 1.4. datum plaćanja uneti datum 05.01.2021. godine. Pri čemu se broj zaposlenih utvrđuje u skladu sa Uredbom. Broj zaposlenih za koje je podnet Obrazac PPP-PD za avgust 2020. godine umanjuje se za broj zasposlenih, kojima je u periodu od 1. avgusta do 31. avgusta prestao radni odnos kod poslodavca.

Direktna davanja novoosnovanim subjektima i subjektima kod kojih je bilo statusnih promena u periodu od 15. marta do 20. jula 2020. godine

Kod ovih subjekata imamo:

  1. subjekte koji podnose obrasce PPP-PD i
  2. subjekti koji ne podnose PPP-PD jer nemaju zaposlene

Kod preduzetnika paušalaca i preduzetnika koji vode knjige a nisu se opredelili za isplatu lične zarade, uplata će ići po automatizmu na COVID-19 račun, koji će poreska uprava otvoriti u vaše ime. Ukoliko imate račun u jednoj banci, poreska uprava će vam otvori račun kod te banke, a ako imate račune kod više banaka onda će poreska uprava samoinicijativno da otvori račun u jednoj od tih.

Novi rok za iskorišćenje novčanih sredstava sa namenskog COVID-19 računa je 31.10.2020. godine.

Fiskalne pogodnosti- odlaganje dospelosti javnih prihoda

Zaključkom je predviđeno odlaganje dospelosti za plaćanje javnih prihoda, samo za jedan mesec i to za avgust.

Odlaganje se odnosi na sledeće javne prihode:
  • -porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada;
  • -porezi i doprinosi na ličnu zaradu preduzetnika;
  • -porez na prihode od samostalne delatnosti;

Akontacija poreza na dobit pravnih lica nije uključena u odlaganje kao što je to bilo prošli put.

Način odlaganja obaveze za javne prihode za avgust je sledeći: Kada budete podnosili prijavu PPP-PD (zakonski do kraja septembra) u polju 1.4. datum plaćanja, unesite 5. januar 2021. godine.

Gubitak prava na korišćenje ovih mera

Ako se odlučite da koristite nove mere imate ograničenje u broju smanjenja radnika za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa vama zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine a koji se završava u periodu od tri meseca od poslednje uplate novčanih davanja.

Primer: nakon poslednje uplate koja će biti u septembru, period od tri meseca se računa od tog dana, ako sredstva dobijete 7. septembra 2020. godine zabrana važi do 7. decembra 2020. godine. Još jednom ovo ne važi za zaposlene na određeno vreme, ako njima istekne ugovor o radu u ovom periodu a poslodavac ga ne produži, subjekt ne gubi pravo na ove mere.

Ako vam treba dodatni savet, kontaktirajte nas ovde.

Srećno u primeni novih mera.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.