Kako popuniti prijavu za EKO-taksu ( Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine)

Eko taksa koja je izazvala polemiku u poslednjih par dana, je u suštini naknada za zaštitu životne sredine koja je doneta krajem prošle godine i niko od privrednih subjekata nije pošteđen plaćanja.

Ako ste se i vi pitali kakva je ovo taksa, ko je obveznik ove takse i kako se podnosi prijava, ovaj tekst treba da odgovori na sva vaša pitanja.

Ova taksa se naziva TAKSA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE, bliži kriterijumi o ovoj taksi su definisani u “UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA” koja je objavljena u („Službenom glasniku RS“, br. 86/19 i 89/19) a u primeni je od 26. 12. 2019. godine.

Rok za podnošenje prijave je do 31.07.2020.godine za 2019. i 2020.godinu.

Da napomenem, Eko taksa se plaća po rešenju, koje izdaje jedinica lokalne samouprave, jer je ovo opštinski prihod.

Pa da krenemo:

Prvi korak je da definišemo da li smo OBVEZNICI ove naknade:

Obveznici Eko takse su:

1. Pravna lica i preduzetnici, ovde su uključeni i preduzetnici paušalci koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu. Ova lica podnose prijavu na OBRASCU 1.

2. Vlasnici teretnih vozila, lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata kao i sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i opasnih materijala koji obavljaju određene aktivnosti sa statusom ugrožene životne sredine na području Republike Srbije. Ova lica podnose prijavu na OBRASCU 2. ( ovo za sada važi samo za opštinu PANČEVO).

Kao što vidite, niko nije izostavljen.

Drugi korak je da utvrdite da li spadate u velike, srednje ili male zagađivače životne sredine. To ćete uraditi tako, što ćete da utvrdite, od koje delatnosti vam pristižu prihodi. Proverite pretežnu delatnost koja vam je registrovana kod APR-a, a zatim koje su to još delatnosti od kojih ostvarujete prihode, i u kom procentu. Kada utvrdite koje su to delatnosti od kojih prihodujete, pronađite da li su te šifre u “Uredbi“.

Treći korak je da iz završnog račun za 2018.godinu i 2019.godinu pročitate kako ste razvrstani. Da li ste veliko, srednje, malo, mikro pravno lice ili ste preduzetnik i  u zavisnosti od toga, različiti su iznosi Eko takse koju treba da platite.

Ako ste veliki zagađivač životne sredine iznos takse koju ćete platiti

 • 1) velika pravna lica 2.000.000 dinara;
 • 2) srednja pravna lica 500.000 dinara;
 • 3) mala pravna lica 200.000 dinara;
 • 4) mikro pravno lice i preduzetnik 20.000 dinara.

Ako ste srednji zagađivač životne sredine iznos takse koju ćete platiti

 • 1) velika pravna lica 1.000.000 dinara;
 • 2) srednja pravna lica 250.000 dinara;
 • 3) mala pravna lica 100.000 dinara;
 • 4) mikro pravno lice i preduzetnik 10.000 dinara.

Ako ste mali zagađivač životne sredine iznos takse koju ćete platiti

 • 1) velika pravna lica 500.000 dinara;
 • 2) srednja pravna lica 125.000 dinara;
 • 3) mala pravna lica 50.000 dinara;
 • 4) mikro pravno lice i preduzetnik 5.000 dinara.

S tim da iznos takse NE MOŽE biti viši od 0,4% vašeg godišnjeg prihoda za prethodnu godinu.

Taksa se plaća po opštinama u kojima ostvarujete prihode

Šta ovo zapravo znači?

Ako poslujete u više poslovnih jedinica (ogranaka), koje se nalaze u više opština, podnesite prijavu za svaku opštinu, a taksu plaćate srazmerno.

Nakon utvrđenih činjenica i prikupljenih podataka možete da pristupite podnošenju prijave za 2019.godinu i za 2020.godinu na sajtu LPA i to na sledeći način:

Nakon logovanja, preporučujem sertifikatom jer će vam on trebati za potpisivanje prijave, izaberete “PORESKE PRIJAVE” i “Prijavu za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (Obrazac 1)”

IZABERETE PORESKOG obveznika ako ih imate više zatim kliknete UNOS PRIJAVE.

Izaberete opštinu i godinu, jednu prijavu za 2019.godinu a drugu za 2020.godinu, ako imate poslovanje samo u jednoj opštini. A ako imate poslovne jedinice u više opština onda ćete za svaku opštinu imati po dve prijave za 2019. i 2020.godinu. Kliknete POTVRDI i nakon ovoga otvara vam se prijava.

Kroz prijavu popunite osnovne podatke:

1. PODACI O OBVEZNIKU POREZA (ova polja su popunjena)

U Poljima pod 1.4. Podaci o sedištu/prebivalištu-boravištu upisujete sedište svog pravnog subjekta bez obzira za koju organizacionu jedinicu podnosite prijavu.

2. NAKNADA

U polju 2.2. Naziv i šifra pretežne delatnosti od koje se ostvaruje najviše prihoda u prethodnoj godini *

U polju 2.3. Kriterijum *  birate koji uticaj imate na životnu sredinu, veliki, srednji ili mali prema uredbi.

U polju 2.4. Razvrstavanje *  birate veličinu svoj pravnog subjekta.

U polju 2.6. Prihod (tačan iznos, ne u hiljadama dinara) *  unosite iznos poslovnog prihoda (konta 60,61,62,63,64 i 65). Preduzetnik paušalac ovde unosi iznos iz KPO knjige za prethodnu godinu za koju se podnosi prijava.

U polju 2.7. Broj opština *  unosite broj opština na kojima poslujete.

U polju 2.8. Datum od * birate datume za 2019.godinu to je 07.12.2019. a za 2020.godinu od 01.01.2020.

U polju 2.9. Datum do birate datume za 2019.godinu to je 31.12.2019. a za 2020.godinu do 31.12.2020.

Samo jedna mala napomena ako ste, kao ja imali promenu sedišta tj.promenu opštine u toku 2020.godine, onda ćete imati dve prijave. Jedna je za period na opštini na kojoj ste poslovali a druga na novoj opštini. Ovde datum promene uzimate datum rešenja iz APR-a. U mom slučaju datum promene sedišta na APR rešenju je 14.04.2020.godine, tako da sam ja imala dve prijave za 2020.godinu. Prva je bila za period od 01.01.2020. do 13.04.2020. a druga za period od 14.04.2020. do 31.12.2020.godine.

3. ODGOVORNO LICE ovde ćete da unesete podatke o direktoru ili preduzetniku koji je odgovoran u privrednom subjektu.

4. PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE unesite svoje podatke.

Sačuvajte prijavu, potpišite je i gotovi ste.

Ako niste u mogućnosti da prijavu podnesete elektronski (što vam ja preporučujem), onda je potrebno prijavu (Obrazac 1) u papirnom obliku, da dostavite jedinicama lokalnih samouprava lično ili putem pošte.

Ako vam je ovo sve previše komplikovano, neka za vas odradi vaš računovođa ili nas kontaktirajte ovde.

Srećno.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.