NBS donela Odluku o zastoju u otplati obaveza

Dana 17.03.2020.godine, Narodna Banka Srbije je donela Odluku o zastoju u otplati kredita (moratorijum) zbog trenutne zdravstvene situacije u zemlji.

Moratorijum je propisan za sve dužnike ( fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva), a podrazumeva zastoj u otplati obaveza po osnovu kredita odnosno lizinga, ka bankama i lizing kućama, koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vandrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Svakako dužnici koji žele mogu da nastave sa otplatom svojih obaveza koje imaju kod banke i lizing kuće. Oni koji ne žele da primenjuju ove mere treba da informišu svoju banku ili lizing kuću.

Tokom trajanja vandrednog stanja bankakao ni davalac lizinga, neće obračunavati zateznu kamatu na dospela a neizmirena potraživanja i neće pokretati  postupak prinudne naplate, niti preuzimati druge radnje s ciljem naplate potraživanja od klijenata. Banka kao ni davalac lizinga neće moći od dužnika da naplati naknadu bilo kojih troškova u vezi s primenom usvojenih propisa.

  • Podaci preuzeti sa sajta Narodne Banke Srbije , www.nbs.rs

Za detalje posetite sajt Narodne Banke Srbije

Da li vam je potreban računovođa?

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.