Business Assistant verzijeStandard
Pro
Ultimate
Kontakt menadžer
E-mail kontaktima
E-mail preko podrazumevanog e-mail klijenta
Štampa na koverte
Podsetnik, alarm, ponavljanje, prosledi podsetnik
MS Outlook sinhronizacija kontakta i kalendara
Lepljive poruke
Chat (Lokalni, GTalk, Facebook)
E-mail preko ugrađenog e-mail klijenta
Liste za e-mail, štampu na koverti, događaje
Štampa adresa na nalepnice
Kontakti, e-malovi, događaji vezani za podsetnik
Pregled podsetnika i arhiva e-mailova za kontakt, kompaniju i zaposlenog
SMS poruke i SMS marketing
Gmail, Skype, WinLive, Facebook, Twitter, LinkedIn sinhronizacija
Događaji i pregled događaja
E-mail klijent
Pregled e-mailova za kontakt, kompaniju i zaposlenog
Istorijat
Izveštaji za kontakt, kompaniju i zaposlenog


Povratak na prethodnu stranu